Under pandemin var det stora delar av samhället som helt och hållet vändes upp och ner. Inte minst behövdes det göra stora förändringar i hur utbildningar sköttes för att vara smittsäkert. I och med detta var det många svenska studenter som fick stifta en närmare bekantskap med Zoom och andra hjälpmedel som användes för att kunna sköta undervisningen online.  

 

Även om stora delar av samhället för det mesta har gått tillbaka till det normala är det många som fortfarande föredrar att plugga eller arbeta på distans. Anledningarna till detta är många, och i den här texten kommer vi att bena ut alla fördelar som finns när man läser på distans. 

 

Det går att läsa allting från statsvetenskap till en utbildning till löneadministratör på distans och det kan vara ett perfekt sätt att slå sig in på en ny bana eller addera lite ny kompetens och kunskap till ens CV. Även om alla inte är intresserade av att läsa en distanskurs är det någonting som det kan vara bra att känna till om man blir sugen på att testa på någonting nytt i framtiden. 

 

Det går att läsa en lång rad olika saker på distans 

 

När man pluggar på distans har man tillgång till en lång uppsättning kurser och olika alternativ, även om man inte kan välja alla utbildningar. Omfattande utbildningar med många praktiska moment, såsom exempelvis läkare, går inte att läsa på distans men många utbildningar med huvudsakligen teoretiska ämnen är tillgängliga att läsa. Det går till och med att läsa polisutbildningen helt och hållet på distans, men med vissa moment som tas på plats i utbildningslokaler. 

 

Man kan anpassa utbildningen efter sina andra åtaganden 

 

Ett annat stort plus med att göra på det här viset är att det går att anpassa utbildningen efter andra åtaganden som man har. Det gör det möjligt att sköta sitt arbete utan några större problem samtidigt som man också kan utbilda sig själv till någonting nytt och spännande. Oavsett om du har studerat mycket tidigare eller om du är en novis inom ämnet så blir det mycket lättare att kombinera genom att man ofta kan kombinera jobb och utbildning på ett lättare sätt. 

 

Man kan bo kvar på samma plats

 

Om man inte bor i en stad där det finns ett större universitet eller ställe att utbilda sig kan man behöva flytta till en studentstad för att kunna påbörja sina studier. Genom att plugga på distans kan man bo kvar på samma plats som man för tillfället bor på och man behöver inte riva upp sina rötter och börja leta efter en ny bostad för att kunna sätta igång med sina studier. Dessutom behöver man inte leta efter en bostad i den nya staden, någonting som kan vara väldigt svårt att hitta. 

 

Man slipper pendla till skolan  

 

Detta är någonting som man kanske inte tänker på när man börjar titta på distansutbildningar, men att slippa pendla till skolan gör att man ofta kan spara in på en hel del tid och en hel del pengar, både i pendlingskostnader och andra kostnader som kan uppstå.