Program blir efter ett tag för gamla och det är behov för uppdateringar. Frågan du då kan ställa dig är om det är bäst att köpa nya program eller om det faktiskt kan vara en bra idé att istället använda dig av en gratis programvara. Det finns fler bra gratis program än man kan tro.

Vad använder du din dator till?

Fundera lite över det. Kanske är du en kreativ själ som använder din dator till att redigera bilder. Då kan det vara en bra idé att göra en ordentlig jämförelse av gratisprogrammen jämfört med betalprogrammen. När det gäller bildredigering kostar betalprogrammen riktigt mycket, så man ska vara väldigt säker på sin sak om det är detta alternativ som väljs. Om du använder kreativa program i din yrkesroll är det bäst att ha ett betalprogram men om det är mera för skojs skull kan det vara en möjlighet att använda sig av ett gratisprogram. Det är ofta stor skillnad på vilka program som borde användas i jobbet och privat.

kode

Känner du en datakunnig person?

Det kan vara en stor hjälp att känna en person som har bra kunskap om datorer och mjukvaror om du inte helt vet om du ska köpa ett program eller använda programvaran som är gratis. På så sätt kan du få bra rådgivning. Ett annat alternativ om du inte vet är att starta med att ladda ner den gratis programvaran och använda den i några veckor för att se om programmet fungerar som du önskar och om det helt enkelt inte lever upp till dina krav så kan du köpa det istället. Om du inte har någon nära släkting som är kunnig inom programvaror kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp. Detta gäller speciellt om det är flera program det handlar om.